Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Za dijake

Vloga tehnike se v gospodarstvu stopnjuje s potrebo razvoja novih tehnologij in novih konkurenčnih proizvodov. Pri razvoju in posredovanju novih proizvodov, pri analizi trgov in pri prenosu informacij bo imel diplomirani gospodarski inženir vodilno vlogo. Prilagodljivost strojniških znanj drugim strokam ter interdisciplinarni značaj izobrazbe gospodarskega inženirja mu omogoča vključitev v praktično vse tehniške veje in stroke gospodarstva doma in v svetu.

Delovna področja diplomiranega gospodarskega inženirja strojniške smeri so:

 • vodstvena dela v strojnih in inženirskih podjetjih,
 • vodilna dela v tehniških in komercialnih sektorjih strojnih podjetij,
 • vodilna dela vodij projektov v inženirskih podjetjih, v upravnih organih in drugod,
 • vodenje raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje,
 • samostojni podjetnik,
 • management upravljanja, organizacije, kontrole in vzdrževanja.

 

Diplomant gospodarskega inženirstva je sposoben povezovati teoretične izsledke stroke z realizacijo v proizvodnji ter proizvodne probleme aplikativno raziskati in optimirati.

 

 V procesu izobraževanja si diplomant gospodarskega inženirstva pridobi:

 • splošna znanja s področja naravoslovja, posebej matematike in fizike,
 • splošna znanja iz ekonomije, organizacije in gospodarskega prava,
 • splošna znanja iz informatike in računalništva,
 • splošna in strokovna tehniška znanja,
 • strokovna znanja s področja ekonomije, organizacije, marketinga, managementa,
 • strokovna tehniška znanja s področja izbrane smeri,
 • posebna znanja, ki dokončno oblikujejo in zaokrožijo pridobljena znanja.

Študijski program GING je zasnovan tako, da študenti v vsakem letniku dobijo tehniška in ekonomska znanja hkrati in si pridobijo sposobnost povezovanja znanj z različnih področij. Razmerje med ekonomskimi in tehniškimi znanji je okoli 35 proti 65 odstotkov. Zelo pomemben je tudi poudarek pri reševanju praktičnih in zahtevnih problemov, kot so priprava projektov razvoja izdelkov, razvoja tehnologije, priprava proizvodnje, razreševanje problemov managementa vrednosti pri razvoju izdelkov, organizacije podjetja ipd., ki jih študenti rešujejo skozi celoten študij.

 


Lik diplomanta

Strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno ekonomska, tehniško-tehnološka, organizacijska in informacijska znanja.


Več informacij

Pišite nam na naš novi elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.