Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Smeri programa

Bolonjski dodiplomski program – 1. stopnja  traja 3 leta in je ovrednoten s 180 točkami ECTS. Prvič se je izvajal v študijskem letu 2007/2008.

Smeri programa GING

Pri izvedbi študijskega programa GING sodelujejo 3 fakultete Univerze v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za strojništvo
in 
Ekonomsko–poslovna fakulteta,

ki izvajajo dve smeri študijskega programa GING:

Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo (GING-G)
Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo (GING-S).


Vsaka izmed navedenih smeri ima svoje značilnosti, ki so vezane na študijske programe matične fakultete.

 

Pridobljen strokovni naziv

Diplomirani gospodarski inženirka / inženir (UN).

Okrajšava: dipl. gosp. inž (UN)

 

Pristopni pogoji

V univerzitetni študijski program GING se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika (tudi kemija). 


 

Svet GING-a! 

Želimo vas seznaniti s strokovnim telesom, ki se imenuje Svet GING-a. Svet GING-a sestavljajo po en predstavnik vsake fakultete članice Univerze v Mariboru, ki izvaja program.

Svet GING-a izvaja naslednje naloge:

  • obravnava študijski program na osnovi predlogov fakultet in koordinatorja ter pripravlja predloge za potrjevanje na senatih sodelujočih članic in Senatu UM,
  • obravnava predloge organizacije izvajanja študija od organizacije vpisa, vpisnih pogojev, izvajanja, urnika, planiranja, itd.,
  • ugotavlja osnovo za razvoj znanstvenih disciplin in predlaga ukrepe za njihovo izvajanje,
  • predlaga ukrepe in projekte za nadaljnji razvoj študija v okviru univerze,
  • obravnava predloge učnih pripomočkov v sodelovanju s fakultetami,
  • obravnava predloge za mednarodno povezovanje,
  • predlaga imenovanje koordinatorja študijskega programa GING in namestnika.

 

Koordinator sveta GING je doc. dr. Nataša Šuman s FGPA, njen namestnik pa doc. dr. Igor Vrečko iz Ekonomsko-poslovne fakultete.

Vendar je naloga tistih, ki so povezani s študijskim programom Gospodarsko inženirstvo, širša. In ravno to je namen našega dopisa vam, spoštovani študenti. Svet GING-a je tukaj zaradi vas, da se lahko obrnete na njegove člane, če imate kakršnekoli težave ali predloge pri vašem študiju. Zato smo vam pripravili seznam kontaktnih oseb na posameznih fakultetah, ki jih lahko kontaktirate. Vrata so vam vedno odprta!


Več informacij

Pišite nam na naš novi elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.