Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

O programu

O GING študijskem programu v splošnem

Študijski programi na poslovnih in tehničnih fakultetah niso usmerjeni v pridobivanje znanja o povezanosti med organizacijsko-poslovnimi in razvojno-tehnološkimi vidiki. Tradicionalni dodiplomski programi na poslovnih in tehničnih fakultetah so omejeni na tradicionalna funkcijska področja in ne ciljajo na interdisciplinarno integracijo. Študenti poslovnih fakultet so prikrajšani za poznavanje razvojno-tehnoloških dogajanj in trendov. Študenti tehnike pa ostajajo brez znanj, ki bi jim omogočala razumevanje pomena tehnike in tehnologije v poslovnem kontekstu. Tukaj se pokaže pomen študija GING.

Študijski programi na poslovnih in tehničnih fakultetah niso usmerjeni v pridobivanje znanja o povezanosti med organizacijsko-poslovnimi in razvojno-tehnološkimi vidiki. Tradicionalni dodiplomski programi na poslovnih in tehničnih fakultetah so omejeni na tradicionalna funkcijska področja in ne ciljajo na interdisciplinarno integracijo. Študenti poslovnih fakultet so prikrajšani za poznavanje razvojno-tehnoloških dogajanj in trendov. Študenti tehnike pa ostajajo brez znanj, ki bi jim omogočala razumevanje pomena tehnike in tehnologije v poslovnem kontekstu. Tukaj se pokaže pomen študija GING.

Živimo v obdobju, ki ga imenujemo obdobje znanja. Znanje je dojeto kot ključni vir, ki omogoča globalizacijo gospodarstva, poganja nacionalne ekonomije in omogoča podjetjem, da ustvarjajo in izkoriščajo poslovne priložnosti. Sodobno gospodarsko in znanstveno okolje opredeljujeta dva procesa: proces specializacije in proces integracije znanja. V posameznih izdelkih, predvsem tistih, ki zaradi svoje tehnološke naprednosti omogočajo kompleksno storitev, so integrirana različna znanja. Napredne tehnologije zahtevajo nove organizacijske pristope za uspešno izkoriščanje na trgu. Podjetja morajo prenesti razvojno in tehnološko znanje v ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Ogromne vsote denarja, ki se vlagajo v razvoj, raziskave in tehnologijo, zahtevajo sposobnosti za uspešen in učinkovit menedžment razvoja in tehnologije.

Ali potrebujemo strokovnjake s tako integriranimi znanji tudi v Sloveniji? Odgovor je pritrdilen. Ni dovolj razumevanje in odličnost pri raziskovanju in uvajanju novih visokih tehnologij. Inovativni postanemo, ko nova odkritja v obliki izdelkov, storitev ali tehnologij komercialno apliciramo v praksi. Tako potrebujejo inženirji tudi poslovna, organizacijska in podjetniška znanja, da bodo znali nove tehnologije komercialno uporabiti v praksi.


Doktorski študijski program GING

Po skoraj 30-ih letih obstoja študija GING dodiplomskemu in magistrskemu študiju dodajamo doktorski študij GING, ki se izvaja v sodelovanju treh fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Fakultete za strojništvo, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Ekonomsko-poslovne fakultete. Popolnoma nov študijski program je zdaj prvič razpisan in se bo pričel izvajati v prihajajočem študijskem letu 2021/22.

Nov doktorski študijski program je prvi in edini pravi interdisciplinarni študijski program s področja Gospodarskega inženirstva v Sloveniji. Študij znanstveno in strokovno obravnava izzive, kjer se povezujejo tehniški vidiki (s področja strojništva ali gradbeništva) z ekonomsko-poslovnimi vidiki. Namen študijskega programa je usposabljanje doktorjev znanosti, ki bodo vešči raziskovalno-razvojnega in znanstvenega dela na področju, ki zahteva specifična znanja značilna za gospodarske inženirje in preplet ekonomsko-tehničnih znanj.

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS točk, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS. Študijski program je enoten, nima smeri, in je organiziran kot izredni študij. Struktura in predmetnik študija zagotavljata pridobivanje veščin za znanstveno raziskovalno delo in poglobitev strokovnih znanj glede na potrebe in želje študentov. Program je razpisan na nivoju Univerze v Mariboru, kamor se zainteresirani kandidati tudi prijavijo. Ob vpisu je zaželeno, da ima kandidat že izbranega delovnega mentorja, ki je lahko eden od nosilcev izbirnega predmeta

Univerza v Mariboru nudi tudi različne možnosti financiranja doktorskega študija (Financiranje študija (um.si)).

Podrobnejše podatke o študijskem programu in predmetnik najdete na spletnih portalih posameznih sodelujočih fakultet pod rubriko študijski programi:

Gospodarsko inženirstvo 3. stopnja FS UM

Gospodarsko inženirstvo 3. stopnja FGPA UM

Gospodarsko inženirstvo 3. stopnja EPF UM

ter na portalu UM moja.si Študijski programi (um.si)

Informacije o razpisu v podiplomske študijske programe Univerza v Mariboru za študijsko leto 2021/22 najdete tukaj: Vpis na podiplomski študij (um.si).

Vljudno vabljeni k vpisu na doktorski študijski program Gospodarsko inženirstvo, kjer je naš slogan

 Gospodarsko inženirstvo – usmerjanje in soustvarjanje boljše prihodnosti

 


Več informacij

Pišite nam na naš novi elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.