Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Prispevki

GING-ovci, prejemniki priznanj

Dan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru; 26. 11. 2020 

Na Dnevu Fakultete za strojništvo 2020 so študenti in diplomanti GING-S spet med prejemniki priznanj.

Priznanje FS za izjemni raziskovalni, umetniški ali humanitarni dosežek študentov – raziskovalno področje

Študentki dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Gospodarsko inženirstvo – strojništvo Andreja Kumer in Kristina Zidar sta v študijskem letu 2019-20 sodelovali v mednarodnem študentskem projektu Product Innovation Project, ki ga izvajamo pod okriljem Tehniške univerze iz Gradca. Projekt je potekal s podjetjem voestalpine BÖHLER Aerospace GmbH & Co KG, kjer so študenti reševali izziv digitalnega prepoznavanja kovanih komponent ter njihove aplikacije v proizvodnji letalske industrije. Projekt je zaradi znanih razmer potekal v prilagojeni obliki, vendar v celoti dosegel cilje podjetja in mentorjev. Študentki Andreja Kumer in Kristina Zidar sta s svojim znanjem in kompetencami bistveno prispevali pri razvoju tehnične rešitve za postavljen izziv in še dodatno potrdili dobro ime študentov naše institucije, ki iz leta v leto sodelujejo pri projektu Product Innovation Project.

Več o projektu najdete tukaj in na tej strani!

 

Svečana listina Fakultete za strojništvo 2020

Podjetje Turna d.o.o. je od novembra 2017 strateški partner Fakultete za strojništvo. V letu 2019 je podjetje velikodušno sprejelo ponudbo in v začetku leta 2020 prenovilo predavalnico B-207 ter našim študentom zagotovilo boljše pogoje za študij. Podjetje je omogočilo obnovo sten, namestitev novega pohištva, table in televizorja. V barvnih odtenkih celostne podobe podjetja so popestrili prazne zidove učilnice. Na ta način so tudi povečali svojo prepoznavnost med študenti. Aktivno so se vključili v naš izobraževalni proces s posredovanjem tem za zaključna in projekta dela. Našim študentom kontinuirano ponujajo možnosti za praktično usposabljanje in zaposlitev. Naše sodelovanje je preraslo v dolgoročni proces še na drugih področjih, česar se na naši fakulteti izjemno veselimo. 

Direktor in solastnik podjetja Turna d.o.o. je diplomant študijskega programa Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo Vladimir Pogač.

  

Dan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru; 28. 11. 2018 

Na vsakoletnem dogodku Dan FS podeljujemo tudi priznanje za študenta leta. V leto 2018 je to postala Urška Butolen, dipl. gosp. inž. str.

Utemeljitev:

Urška Butolen se je vpisala na študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo v študijskem letu 2015/16. Pred tem je obiskovala II. gimnazijo v Mariboru. Srednješolsko izobraževanje je zaključila na splošni maturi, kjer je dosegla vseh 34 točk, in postala diamantna maturantka.

Študij na Fakulteti za strojništvo je prav tako opravljala z odliko. Svoje obveznosti je opravljala sproti tako na Fakulteti za strojništvo kot na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Vse izpite je opravila pred koncem 3. letnika z zelo visokimi ocenami. Tudi diplomsko delo je opravila z najvišjo oceno 10, kar pomeni, da je Urškina končna povprečna ocena študija 9,63.

Ob tem je pridno sodelovala v različnih obštudijskih dejavnostih. Dve leti je opravljala vlogo predmetne tutorke za matematiko v okviru Študentskega sveta FS, eno leto je bila članica Akademskega zbora FS. Sodelovala je pri več študentskih projektih. V 1. letu študija je sodelovala pri projektu Demola v sodelovanju s podjetjem Plastika Skaza, v 2. letu študija pa v podjetju Gorenje (kjer je tudi štipendistka) pri projektu Prihodnost kuhanja. V 3. letniku je sodelovala pri projektu Po kreativni poti do znanja: s študenti naše fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je v podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. uspešno zaključila projekt z naslovom Avtomatizacija prerezov in merjenje trdote. Prav tako je v 3. letniku študija sodelovala v mednarodnem študentskem projektu Product Innovation Project na Tehniški univerzi v Gradcu, kjer je v mednarodni ekipi študentov in v sodelovanju s podjetjem Logic Data bistveno prispevala k odličnim rezultatom projekta z naslovom Intuitivna interakcija z ergonomičnim delovnim mestom.

Urška Butolen je z odliko zaključila univerzitetni dodiplomski študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo, dne 23. 8. 2018. Diplomsko delo z naslovom Izzivi dela v mednarodnem multidisciplinarnem študentskem projektnem timu je opravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Iztoka Palčiča in izr. prof. dr. Igorja Vrečka z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Urška Butolen se je v septembru 2018 vpisala na magistrski študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo, kjer prvi letnik preko Erasmus študijskih izmenjav opravlja v tujini na Tehniški univerzi v Gradcu. V času študija se je izkazala kot odlična študentka, ki je zraven opravljanja izpitnih obveznosti sodelovala pri mnogih obštudijskih aktivnosti in nesebično pomagala drugim študentom v okviru tutorstva. Je izjemno komunikativna in prijetna oseba, rada potuje in spoznava svet okoli sebe. Na osnovi vsega zapisanega predlagam, da se Urški Butolen podeli priznanje Študent leta FS.

Pripravil:

izr. prof. dr. Iztok Palčič, mentor

 Urška Butolen in dekan FS, prof. dr. Bojan Dolšak