Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Prispevki

Združenje gospodarskih inženirjev Slovenije

 

Meseca novembra 2013 smo na Univerzi v Mariboru praznovali 20 let študijskega programa Gospodarsko inženirstvo na dogodku, ki je privabil predstavnike partnerskih fakultet, uglednih gostov iz vlade Republike Slovenije in Tehniške univerze iz Gradca, študente, diplomante in kar je še posebej pomembno predstavnike gospodarstva. Na dogodku smo omenili, da bomo v letu 2014 ustanovili GING Alumni, vendar je začetna ideja prerasla še v nekaj več, in tako smo dne 17. 11. 2014 ustanovili Združenje gospodarskih inženirjev Slovenije (ZGIS). Gre za združenje, ki bo povezovalo diplomante in magistre s področja gospodarskega inženirstva, in ostale posameznike ali organizacije, ki se bodisi ukvarjajo bodisi jih zanima ali pa se preprosto zavedajo pomena povezovanja tehničnih in ekonomsko-poslovnih področij pri razreševanju aktualnih izzivov gospodarstva.

Poglavitni cilji združenja so mreženje članov, promocija področja gospodarskega inženirstva, izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks, organiziranje srečanj in druženje članov društva ter spodbujanje strokovnega, znanstvenega in poslovnega sodelovanja članov društva med seboj in s fakultetami izvajalkami programov gospodarskega inženirstva.

Pri ustanovitvi združenja smo sodelovali 4 člani Sveta GING (dr. Šuman, dr. Vrečko, dr. Ficko in dr. Palčič). Za zastopnika društva je bil izvoljen dr. Igor Vrečko. Trenutno potekajo zagonske aktivnosti ustanoviteljev združenja (oblikovanje celostne podobe, promocijskih materialov, priprave za prvo redno skupščino v mesecu marcu 2015 ipd.), kmalu sledi obširno informiranje javnosti, promocija ter pridobivanje članov.

Prepričani smo, da bo veliko gospodarskih inženirjev in drugih strokovnjakov prepoznalo pomen združenja ZGIS in da se nam boste pridružili.

 

Ustanovni člani z leve: Nataša Šuman, Anja Pavličič, Mirko Ficko, Iztok Palčič, Matej Fike, Ksenija Golob, Borut Barlič, Simon Ribič, Igor Vrečko in Simon Fleisinger