Spletni portal študijskega programa Gospodarsko inženirstvo

Prispevki

Potrebe po diplomantih GING

Zaposlitvene možnosti GING-ovcev

 

Podjetje PROINFRA inženirski viro, d.o.o. išče študenta / diplomanta GING-S. Več tukaj.


Podjetje Savaprojekt d.o. išče diplomante GING-G. Več tukaj.


Podjetje AZ Jordan d.o.o., ki izdeluje industrijsko opremo in je del podjetja AZ Intec iz Nemčije, išče študente / diplomante GING-S.


Podjetje Paloma d.d. išče diplomante GING-S in vabi na strokovno ekskurzijo. Več tukaj!


Podjetje Odelo išče GING-ovce. Več tukaj!


Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o Nazarje išče diplomante GING-S. Več tukaj!


Podjetje Odelo išče študente GING-Strojništvo. Več TUKAJ!


Mariborska Livarna Maribor d.d. išče vodjo prodaje, diplomanta GING-S. Več TUKAJ!


Časnik Finance ponovno izpostavlja potrebe po inženirjih strojništva in gradbeništva. Iskani so tudi razvojniki in prodajniki. Diplomant GING-a združuje ta znanja. Več TUKAJ!


Odlično podjetje Kolektor prav tako išče diplomante GING-S.


Na Fakulteti za strojništvo deluje Strateški svet, ki je sestavljen iz predstavnikov vidnih slovenskih proizvodnih podjetjij. Na zadnji seji, dne 26. 1. 2016, so ob posredovanju mnenja o magistrskem študijskem programu GING-S, ki gre v proces ponovne akreditacije, zatrdili, da je študij GING-S študij prihodnosti.


Podjetje Danfoss Trata išče študente GING-a. Več tukaj!


Podjetje Plastika Skaza d.o.o. išče diplomante prodajne inženirje. Ponudba za sodelovanje!


Zavarovalnica Maribor išče sodelavca v Sektorju splošnih zadev z izobrazbo Gospodarskega inženirstva - smer Gradbeništvo. Več tukaj!


Podjetje MIK d.o.o. je izrazilo željo po zaposlitvi diplomantov GING-G in GING-S. S pomočjo FS in FGPA so naredili izbor kandidatov in trenutno so na preizkušnji trije kandidati. Vzoren primer sodelovanja med gsopodarstvom in fakultetami pri zaposlovanju kadrov GING (november 2015).


Talum - ponudba za zaposlitev!

Kemol - ponudba za zaposlitev!

Ržišnik Perc - ponudba za zaposlitev!


 

Časnik Finance je dne 29. 1. 2015 objavil članek z naslovom "Študenti, pozor: prepletite tehnično znanje z ekonomskim". V njem izpostavljajo sledeče:

"Med visoko izobraženimi kadri je po podatkih Adecca trenutno največ povpraševanja po strojnih in elektroinženirjih ter tehnikih, kemijskih in farmacevtskih tehnikih, prodajnih predstavnikih in finančnih strokovnjakih. Kar zadeva kombinacije različnih znanj, to velja predvsem za tiste delavce, ki po končani visokošolski oziroma univerzitetni izobrazbi nadaljujejo študij na drugem področju, pa pri Adeccu poudarjajo, da je kombinacija za uspešno kariero gotovo tehnično znanje v povezavi z ekonomijo."

Prav zaradi zapisanega v zadnjem stavku, je študij GING prava izbira ŽE DANES!

Vir: časnik Finance, 29. 1. 2015: http://www.finance.si/8816579/%C5%A0tudenti-pozor-prepletite-tehni%C4%8Dno-znanje-z-ekonomskim?src=pj290115

Članek najdete TUKAJ!


Časnik Finance v svojem prispevku 5. 1. 2015 navaja, da bodo med najbolj iskanimi službami v letu 2015 strojniki vseh profilov in izobrazbenih nivojev. Zelo zaželeni so tudi dobri prodajniki. »Tako s srednjo kot univerzitetno izobrazbo in prodajni inženirji, ki imajo poleg tehničnega znanja tudi prodajne veščine,« pravi Romana Šercelj iz Manpowerja. To so GING-ovci.

Vir: časnik Finance, 5. 1. 2015: http://topjob.finance.si/8815338/Kje-bodo-slu%C5%BEbe-v-2015


Podjetje Danfoss išče kadre s profilom diplomanta GING

Težko do kadrov s širokimi znanji

Zdaj imajo 368 zaposlenih, letos so jih zaposlili 57. Od tega jih je okoli polovica prej že delala zanje prek agencij, zdaj je takih delavcev še 58. »Najbolj smo okrepili razvoj in oddelek kakovosti, pa tudi tehnologijo, oddelka dobavne verige in produktnega menedžmenta ter proizvodnjo. Težave imamo dobiti ljudi širokih profilov, da so denimo dobri prodajniki s tehničnim in ekonomskim znanjem ali da so strojniki in imajo hkrati znanja projektnega vodenja. Taki kandidati se vidijo bolj na vodstvenih položajih, mi pa jih potrebujemo za visoko strokovna delovna mesta,« je pojasnil Aleksander Zalaznik. 

Vir: časnik Finance, 25. 11. 2013: http://www.finance.si/8351991/Danfoss-letos-na-novo-zaposlil-57-delavcev

Meseca marca 2014 smo podjetje Danfoss tudi obiskali in jim podrobno predstavili profil diplomanta GING-Strojnišvo. V podjetju so pokazali velik interes za sodelovanje v prihodnosti in pri zaposlovanju naših diplomantov.


Časnik Finance v svoji mesečni prilogi Industrija objavlja rubriko Top službe v industriji. Mnoge izmed navedenih potreb po kadrih so pisane na kožo diplomantov študijskega programa GING-Strojništvo. Objavljamo potrebe delodajalcev po mesecih.

Avgust 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

December 2014


 

V časniku Večer so povzeli ugotovitve ene najboljših slovenskih kadrovskih agencij Adecco, ki so podali potrebe po najbolj iskanih kadrih v Sloveniji in Evropi za leto 2014. Z rumeno barvo smo označili del besedila v prispevku, iz katerega je jasno razvidno, da so zelo iskani profili študijskega programa GING

 

Vir: Večer, 2. 1. 2014


Kateri kadri najhitreje najdejo službo v industriji?

Razvojni inženirji in prodajniki so med profili kadrov, ki jih slovenska industrijska podjetja najteže najdejo. Pomembna prednost so interdisciplinarna znanja in vpogled v mednarodno okolje; podjetja poudarjajo tudi ustvarjalnost in voljo do dela.

»Industrijska podjetja najpogosteje iščejo razvojne inženirje s specifičnimi znanji - odvisno od panoge - ter srednji menedžment. Pogosto iskani profili so tudi prodajni inženirji in projektni vodje s specifičnimi tehničnimi znanji in izkušnjami, a primerno prodajno logiko ter dobrim nastopom in komunikacijo« ugotavlja Jani Zupan iz kadrovske agencije Profil.

Tanja Skaza iz podjetja Plastika Skaza na vprašanje, kaj pogrešajo, odgovarja: »Še vedno iščemo ljudi, ki delujejo multifunkcionalno, saj jim to daje širšo sliko razumevanja podjetja. Iščemo kader tako tehnične kot tudi ekonomske stroke s prodajnimi veščinami. Letos se osredotočamo na trženje, razvoj poslovanja ter razvoj lastne blagovne znamke. Torej, tržniki, projektni in produktni profili ste več kot dobrodošli v našem podjetju,« pravi Tanja Skaza. 

Vir: časnik Finance, 29. 1. 2014


V časniku Večer so v četrtek, 10. 1. 2013 objavili lestvico najbolj iskanih poklicev v EU - med njih spadajo tudi strojni inženirji (4. mesto), prodajalci (5. mesto) ter inženirji elektrotehnike (10. mesto). Pri znani kadrovski agenciji Adecco pa dodajajo, da delodajalci v Sloveniji potrebujejo odlične prodajnike s tehničnim znanjem. To smo GING-ovci.